Medisch nieuws

De producent heeft beslist om de grote verpakkingen Colitofalk suppo's van 500 mg uit de handel te nemen.

Ze stellen onderstaande alternatieven voor.

 

Ziekte van Bechterew en de spondylartropathieën

Door Prof. Dr. Filip De Keyser

‘Spondylartropathie’: moeilijk uit te spreken, maar geen zeldzame aandoening.

De aandoening komt bijna evenveel voor als reumatoïde artritis. Het begrip ‘spondylarthropathie’ is nog niet zo lang geleden in de reumatologische leerboeken verschenen als verzamelnaam voor een aantal ziektebeelden met heel wat gemeenschappelijke kenmerken.

Bron: 12Artsenkrant | 19 mei 2017 | Nr. 2496
Clinical update 

Met nieuwe veiligere geneesmiddelen kunnen patiënten met innflamatoire darmziekten (IBD, ziekte van Crohn en colitis ulcerosa) klachtenvrij worden zonder de klassieke immunosuppressiva en vrij van corticosteroïden, een aantal gaat zelf in remissie. Op de Digestive Disease Week begin mei werd een studie voorgesteld die bewijst dat het nog beter kan.

A. D’Hoore, A. Wolthuis, F. Penninckx

Dienst Abdominale Heelkunde, UZ Gasthuisberg Leuven

Ondanks verbetering in de medicamenteuze behandeling zal ongeveer 15% van patiënten met ernstige colitis ulcerosa geconfronteerd worden met een operatief ingrijpen. Nog steeds blijft therapieresistentie (de medicamenteuze behandeling krijgt de colitis niet meer on­derdrukt) de belangrijkste indicatie voor heelkundig ingrijpen (ongeveer 80% van alle pa­tiënten). Ongeveer 5% van alle patiënten krijgt een urgente ingreep. 

Prof. Dr. Fazia Mana

UZBrussel

Bij IBD patiënten staat diarree meestal op de voorgrond en wordt zelden of nooit gesproken over constipatie. Dit betekent echter niet dat constipatie niet voorkomt bij IBD patiënten. Dit kan te wijten zijn aan de ziekte zelf maar ook een andere oorzaak hebben die niets met de inflammatoire darmziekte te maken heeft.

Dr. E. De Greef, Prof. G. Veereman

Dienst kindergastro-enterologie, UZ Brussel, Jette.

www.pedigastro.com

INTRODUCTIE

Sinds 2008 bestaat er ook in Belgie een register voor kinderen met de ziekte van Crohn (Belcro). Gedurende 2 jaar werden de gegevens verzameld van nieuwe diagnosticeerdeen vroeger gediagnosticeerde Crohn-patiënten onder de 18 jaar. Deze groep patiënten wordt nu gevolgd gedurende 5 jaar. Hierdoor weten we dat de incidentie van de ziekte van Crohn bij de Belgische jongeren onder de 18 jaar approximatief 2.2/100000 is. In 25% van de patiënten presenteert IBD op kinderleeftijd. Bovendien neemt de incidentie van de ziekte wereldwijd toe, ook in deze leeftijdscategorie. Een vroegtijdige en correcte diagnose is zeer belangrijk om de groei en de ontwikkeling op kinderleeftijd te vrijwaren. Het herkennen van symptomen is een eerste belangrijke stap. Kinderen presenteren vaak met een uitgebreide en ernstige aantasting van de darm, maar soms zijn de symptomen beperkt tot een langdurige bloedarmoede of een aantasting van de normale groei. Het is dus aan de kinderarts om hier voldoende aandacht aan te besteden. We geven u hier graag een kort overzicht van de verschillende diagnostische onderzoeken die bij kinderen kunnen worden uitgevoerd wanneer een inflammatoire darmziekte (IBD) wordt vermoed.

CCV-VZW

Groeneweg 151
3001 Heverlee
0468/27.70.52 of 0468/29.61.12
secretariaat@ccv-vzw.be
ccv.vzw@outlook.com

 

   

Stuur je post naar

Domein Borgeind
Borgeindstraat 13/5
2900 Schoten

 

Bezoek ons ook op

Website administrator: Vincent Reynders.

 

     
Back to top