Nationaal nieuws

Uitnodiging focusgroepen toegelaten arbeid

In opdracht van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) voert Miriam Van Dick, onderzoekster aan de KU Leuven, een studie uit over de toepassing van toegelaten arbeid bij arbeidsongeschikte werknemers. Deze studie wil de knelpunten en verbeterpunten in kaart brengen. Vervolgens worden beleidsaanbevelingen geformuleerd die aan het RIZIV worden overhandigd. Met veranderingen in het beleid kunnen knelpunten van het systeem worden aangepakt. Hierdoor zal de toepassing van het systeem van toegelaten arbeid makkelijker en beter verlopen. Het VPP is heel erg blij met deze studie omdat het systeem heel wat kansen biedt, maar er is nog heel wat verbetering mogelijk.

Om deze knelpunten te verzamelen, organiseert de onderzoekster verschillende focusgroepen met werkgevers, huisartsen, adviserend geneesheren, arbeidsgeneesheren, psychiaters, reumatologen en arbeidsongeschikte werknemers. Voor deze laatste groep doet zij onder andere beroep op het VPP om mensen samen te brengen. 

"CCV-vzw biedt haar excuses aan al diegenen die sinds eind oktober géén antwoord kregen op hun mail. Door overschakeling naar de nieuwe website sloop een vergissing in de overdracht van mails. Wij trachten zo snel mogelijk alle berichten te verwerken en/of te beantwoorden" Met dank voor uw begrip. CCV-vzw

Crohniek 139 online!

Beste leden,

onze nieuwe Crohniek (nr 139) is nu online.

Download deze hier

 

 

 

 

 

 

De warmste week:

Een mooi initiatief tvv CCV-vzw en met een mooie boodschap!
Katrien tekende en vader Dirk schreef er een gevoelige Haiku bij.
Dank je wel Katrien en Dirk!

Pilootproject Activ84worK maakt ‘anders werken’ mogelijk dankzij telewerken

Brussel, 21 oktober 2016 – AbbVie, Mensura, Proximus, SD Worx en het Universitair Ziekenhuis Leuven hebben, met ondersteuning van de Crohn- en Colitis ulcerosa Vereniging (CCV vzw), de krachten gebundeld voor de inzetbaarheid op de werkvloer van personen met een chronische ziekte. Aan de vooravond van de Nationale Crohn- en Colitis Dag (die elk jaar op 22 oktober plaatsvindt) presenteren de partners van het “Activ84worK” (Activate for Work) pilootproject vandaag de resultaten. 
Activ84work richtte zich specifiek op personen met een chronische inflammatoiredarmziekte, en concludeert dat thuis- en telewerk de arbeidsdeelname van mensen die lijden aan deze ziekten kan verbeteren.

CCV-VZW

Groeneweg 151
3001 Heverlee
0468/27.70.52 of 0468/29.61.12
secretariaat@ccv-vzw.be
ccv.vzw@outlook.com

 

   

Stuur je post naar

Domein Borgeind
Borgeindstraat 13/5
2900 Schoten

 

Bezoek ons ook op

 

   
Back to top