In deze tijd van tele-communicatie worden we overstelpt met informatie allerlei. Je kan het zo gek niet bedenken of er bestaat wel ergens een web-site over. Dat artikels over eenzelfde onderwerp elkaar tegenspreken of lijnrecht tegenover elkaar staan - who cares?

Ook uw "eigen" CCV-vzw vindt u voortaan terug op internet. Wij maakten ons echter wel enkele bedenkingen. Onze doelstellingen getrouw, blijft informatieverstrekking één van onze prioriteiten. Het internet telt ettelijke duizenden pagina's informatie over IBD. Let wel: niet al deze informatie is medisch gecontroleerd en om het even wie kan artikels overnemen en via een web-site aanbieden. CCV-vzw wil enkel medisch geregistreerde en correcte informatie en artikels ter beschikking stellen. Indien iemand informatie zoekt over een bepaald onderwerp kan dit getoetst worden mét en via ervaringsdeskundigen en professionelen binnen de vereniging. Gericht informatie zoeken wil zeggen informatie " filteren". Niet elke patiënt wordt met eenzelfde probleem geconfronteerd en niet elke aangehaalde behandeling is voor om het even wie geschikt. Check daarom de informatie die u zocht en/of vond met een deskundige ter zake. Dit voorkomt onnodige angst en paniekreacties door het overaanbod aan informatie. Wij stellen ons trouwens ernstig de vraag in hoeverre het moreel en ethisch verantwoord is medische artikels te publiceren als vereniging of leek zonder enig begrip of kennis en inzicht over de materie.

Een "goed" gedocumenteerde patiënt kan een gelijkwaardige gesprekspartner worden in het "team" dat zich met hem/haar bezighoudt. Goed gedocumenteerd wil echter zeggen dat men de opgedane "kennis" toetst met de ervaring en kennis van zijn/haar behandelend team en dat men de gegevens in een juiste context weet te plaatsen.

Heel wat randinformatie kan nuttig zijn maar heeft daarom niet rechtstreeks of onmiddellijk betrekking op de eigen toestand of op het verloop van het eigen ziekteproces. Probeer op een "gezonde" manier om te gaan met de aangeboden informatie en durf te praten over angsten en twijfels. Alleen als er communicatie en interactie mogelijk is kan men komen tot een optimale "zelfzorg" en een wederzijds respect tussen patiënt en artsen of hulpverleners.

Wij bieden:

  • Correcte medische informatie onder controle van de Medische Adviesraad
  • Opvang en begeleiding van, en informatieverstrekking aan, patiënten en hun familie, zorgverstrekkers, beleidsinstanties,...door infonamiddagen over de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa en aanverwante problematiek
  • Kinderen- en jongerenwerking via informatie “op maat”
  • Medewerking aan onderzoeken, studies, enquêtes
  • Ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek rond IBD
  • Gratis informatiebrochures rond aspecten m.b.t. IBD
  • Internationale samenwerking (EFCCA)

CCV-VZW

Groeneweg 151
3001 Heverlee
[email protected]
[email protected]
0472/51.63.51 of 0468/27.70.52

 

     

Stuur je post naar

Domein Borgeind
Borgeindstraat 13/5
2900 Schoten

 

   

Bezoek ons ook op

Website administrator: Vincent Reynders.

 

     
Back to top