Ga verder naar de inhoud

Oproep: insturen CCV-vzw research grants

28 apr. 2022

Doel

De Crohn- en Colitis ulcerosa Vereniging vzw wil de kennis van artsen op het gebied van chronische inflammatoire darmziekten en het wetenschappelijk onderzoek in dit domein ondersteunen.

Research Grants

Een beurs van 3000 euro wordt jaarlijks ter beschikking gesteld.
De eerste schijf van 1500 euro wordt toegekend bij bekroning van het onderzoeksproject. Na 3 jaar, bij het voorleggen van de eindresultaten wordt de 2de schijf van 1500 euro toegekend. Wanneer het eindresultaat niet kan voorgelegd worden, kan de eerste schijf worden teruggevorderd.

Het moet een goed omlijnd, origineel klinisch wetenschappelijk onderzoeksproject betreffen dat door de kandidaat zelf zal uitgevoerd worden aan zijn instelling ofwel in het buitenland in een centrum met bijzondere bekendheid voor onderzoek op het gebied van inflammatoire darmziekten.

Het onderzoek moet beëindigd zijn binnen de 2 jaar na het toekennen van de beurs. De commissie zal hierop toezicht houden.

Deadline

30 juni 2022


Wie kan insturen?

  1. Dokter in de geneeskunde of onderzoeker in het domein van IBD

Hoe insturen?

Zend de volgende opgesomde documenten via mail (lynn.debrun@gmail.com) naar het bestuur van CCV-vzw:

  1. Curriculum Vitae van de kandidaat
  2. Voorstelling onderzoeksproject: 2 A4 pagina’s

Situering van het onderzoeksvoorstel, klaar geformuleerde doelstellingen, een omschreven methodologie en afgelijnde onderzoeksperiode.


Review proces:

De projecten worden naamloos beoordeeld door een hiervoor door de CCV-vzw aangestelde beoordelingscommissie, die de onderzoeksvoorstellen op hun strikt wetenschappelijke en originele waarde beoordeelt.

Bekroonde project:

Het bekroonde project zal worden bekendgemaakt tijdens de nationale Studie – en ontmoetingsdag op zondag 22 oktober 2022. Winnaars worden verwacht aanwezig te zijn op de studiedag om hun onderzoek / eindresultaat voor te stellen in een kleine presentatie en een report van hun onderzoek te schrijven voor het tijdschrift ‘Crohniek’, gericht op patiënten en hun omgeving.

Bij publicatie van de onderzoeksresultaten zal steeds vermeld worden dat het onderzoek uitgevoerd werd met de financiële steun van CCV-vzw.

Met de steun van deze sponsors Alle sponsors bekijken

Platinum

Gold

Silver

Coloplast - Fresenius Kabi - Mendes S.A. - Norgine - Tillotts Pharma - Viatris - Bristol Myers Squibb - ProDigest