Ga verder naar de inhoud

CCV en sponsoring

Momenteel is definitieve genezing voor IBD nog niet mogelijk, maar gelukkig staat de evolutie van de behandelingswijzen niet stil. Een chronische ziekte tast niet alleen het lichaam aan, maar heeft implicaties op alle levensdomeinen. Een totaalbenadering is dus van cruciaal belang om de kwaliteit van leven voor patiënten te verbeteren. In die totaalbenadering wil de vereniging een belangrijke schakel zijn, voor educatie, awareness en belangenbehartiging, maar ook als supporter aan de zijlijn voor patiënten en hun omgeving.

CCV-vzw is een belangrijke bron voor informatieverstrekking en door de nauwe samenwerking met de medische koepels beschikken wij als vereniging over correcte en recente medische informatie.

Daarnaast fungeert CCV-vzw als een belangrijk overlegorgaan in het zorglandschap. Met een ruim ledenbestand heeft de vereniging dan ook een serieuze stem en inbreng bij het verdedigen van de patiëntenbelangen.

Via verschillende projecten trachten we de kwaliteit van leven voor personen met IBD te verbeteren.

De vereniging is medeoprichter van EFFCA (European Federation of Crohn’s and Ulcerative colitis associations), het VPP (Vlaams patiëntenplatform) en het PEC (Patient Expert Center).

In nauwe samenwerking met BIRD en BinaStoria, en met ondersteuning van onze partners en sponsors, blijven we als organisatie dagelijks inspanningen leveren om binnen al deze domeinen actief te blijven. Ons professioneel blijven inzetten als patiëntenvereniging kunnen we echter niet zonder voldoende steun. Daarom zijn we steeds op zoek naar sponsors die zich achter onze zaak zouden scharen door ons financieel te ondersteunen.