Ga verder naar de inhoud

Voor het jodendom primeert het spirituele leven boven het fysieke. Dat kan ook niet anders met een levensbeschouwing die het fysieke leven als vervoermiddel ten dienste van de spirituele opdrachten beschouwt.

Je zou dan kunnen denken dat de fysieke gezondheid een lage positie kent op de joodse waardeladder. En daarom kan het verrassend klinken dat quasi de hele waaier aan plichten en opdrachten van het religieuze joodse leven opzij wordt verschoven als iemands leven in gevaar verkeert, hoe klein de kans ook. Dit geldt ook als het gevaar niet het hele leven bedreigt. Ook al dreigt maar een klein lichaamsdeel definitieve schade op te lopen, toch mag de hele joodse regelgeving wijken voor de nodige maatregelen om het gevaar te neutraliseren. Voor wie vertrouwd is met de omvang van de joodse levensregels kan dit vreemd overkomen.

Hoe sluit dit aan bij de bovengenoemde duidelijke ondergeschiktheid van het fysieke leven aan het spirituele?

In eerste instantie is het antwoord logisch: Al wordt het lichaam enkel als vervoermiddel beschouwd, het blijft nog altijd cruciaal. Zonder vervoermiddel kom je onmogelijk aan bij je bestemming...

In essentie graaft het antwoord echter veel dieper. In de joodse (chassidische) volksmond hanteert men een simpel maar zeer onthullend spreekwoord: De hemel hemels te maken, daar heeft God al voor gezorgd. Wat hij aan ons overlaat is ook de aarde hemels te maken. Met andere woorden, het spirituele leven kan weinig betekenis hebben zonder de gezonde verbinding met het fysieke lichaam. Pure spiritualiteit is enkel in de hemel te vinden. Aan ons is de opdracht toegekend om de spiritualiteit in ons fysieke lichaam te incorporeren.

De gezondheid van het lichaam is niet enkel belangrijk als religieus middel, want in feite vormt het lichaam het ultieme doel van het religieuze leven. Geen wonder dus dat men het volledige waardenkader opzij schuift voor eender welk lichaamsgevaar. Dat kan ook niet anders als lichamelijke geestelijkheid het duidelijke doel is. Gezondheid moet primeren.

Met de steun van deze sponsors Alle sponsors bekijken

Platinum

Gold

Silver

Coloplast - Fresenius Kabi - Mendes S.A. - Norgine - Tillotts Pharma - Viatris - Bristol Myers Squibb - ProDigest