Ga verder naar de inhoud

Behandeling op maat van de patiënt met de ziekte van Crohn

05 mrt. 2024

Sommige patiënten met de ziekte van Crohn moeten een operatie ondergaan waarbij de overgang van dunne naar dikke darm wordt verwijderd. Dit noemen we een ileocolische resectie en is vaak geen definitieve oplossing voor de ziekte van Crohn. Vaak ontstaan na enkele maanden opnieuw endoscopische letsels ter hoogte van de nieuwe verbinding tussen de dunne en de dikke darm. In functie van de ernst van deze endoscopische letsels, kunnen deze op termijn aanleiding geven tot nieuwe klachten en verwikkelingen waarvoor soms zelfs opnieuw een operatie noodzakelijk is.

Op dit moment is het niet duidelijk welke benadering kan vermijden dat u als patiënt na zo’n ingreep terug Crohn klachten ontwikkelt. Starten we na de ingreep best bij iedereen meteen een behandeling met een biologische therapie, of kunnen we wachten tot een eerste endoscopische herevaluatie en enkel een biologische therapie opstarten bij die patiënten met ernstige endoscopische letsels? Beide mogelijkheden worden reeds in de klinische praktijk toegepast. Het is evenwel nog steeds niet duidelijk welke benadering het meest aangewezen is, zowel qua klinisch resultaat, mogelijke nevenwerkingen, kwaliteit van leven en kosten voor de maatschappij.

De SOPRANO CD studie vergelijkt deze beide benaderingen met elkaar . Als de ene benadering niet slechter is dan de andere benadering, zou de behandeling op maat van de patiënt in de toekomst de voorkeur moeten krijgen. Bijkomend zou de onmiddellijke start van dure biologische therapie minder vaak aan bod hoeven te komen in de praktijk. De studie loopt momenteel in de volgende 23 Belgische ziekenhuizen:

Vlaanderen: UZ Leuven, AZ Delta, AZ Klina, AZ Maria Middelares, AZ Sint-Jan Brugge, AZ Sint-Lucas Gent, AZ Sint-Maarten, AZ Turnhout, GZA Sint-Augustinus, AZ Damiaan, Imelda, OLV ziekenhuis Aalst, UZ Antwerpen, UZ Gent, Ziekenhuis Oost Limburg, Jessa ziekenhuis, VITAZ

Brussel: Hôpital Erasme, Cliniques Universitaires Saint-Luc, UZ Brussel

Wallonië: CHwapi, CHU de Liège, Clinique CHC Montlégia

Indien u interesse hebt in deze studie, kan u meer informatie vinden op https://sopranocd-be.webnode.b...

Met de steun van deze sponsors Alle sponsors bekijken