Ga verder naar de inhoud

Nieuwe Wet op Patiëntenrechten goedgekeurd

27 jul. 2023

Op 17 juli keurde de federale regering het voorontwerp voor de vernieuwing van de wet patiëntenrechten goed. Dit voorontwerp is het resultaat van een herwerking van een eerste voorstel.

We zijn blij dat de veelvoudige feedback van patiënten ook effectief omgezet is in nieuwe artikelen in de wet.

De patiënt zal door de nieuwe wet een betere bescherming genieten en meer inspraak krijgen in zijn zorgverleningsproces.

Het Vlaams Patiëntenplatform heeft dit voor u samengevat

Met de steun van deze sponsors Alle sponsors bekijken