Ga verder naar de inhoud

Re-integratietraject 2.0: wijzigingen aan de procedure

04 okt. 2022

Het koninklijk besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 september 2022. Het treedt in werking op 1 oktober 2022.

Re-integratietraject moet opnieuw focussen op werkhervatting

Procedure wordt losgekoppeld van einde arbeidsovereenkomst door medische overmacht.

Sinds 2016 kennen we het re-integratietraject om langdurig zieken te begeleiden naar een tijdelijke of definitieve aangepaste job. Lukt re-integratie niet, dan kan het traject vandaag uitmonden in een stopzetting van de arbeidsrelatie door medische overmacht. Beide doelstellingen staan eigenlijk haaks op elkaar, aangezien re-integratie in de eerste plaats bedoeld is om de werknemer terug aan de slag te krijgen.

Daarom wordt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht nu losgekoppeld van het re-integratietraject. Er komt een aanvullend tweede traject, dat later dit jaar in werking treedt. In beide procedures is de preventieadviseur-arbeidsarts de spilfiguur.


Andere belangrijke aandachtspunten van het gewijzigde re-integratietraject vanaf 1 oktober 2022:

  • het formulier voor de gezondheidsbeoordeling kan geen aanleiding meer geven tot de start van een re-integratietraject;
  • voor werknemers die niet akkoord gaan met de beslissing tot definitieve arbeidsongeschiktheid, gaat de beroepstermijn van 7 werkdagen naar 21 kalenderdagen.


Voor lopende re-integratietrajecten is er geen aparte overgangsregeling voorzien. Zij vallen dus vanaf 1 oktober 2022 onder de nieuwe regeling.

Bron: SDworx

Met de steun van deze sponsors Alle sponsors bekijken

Platinum

Gold

Silver

Sandoz - Amgen - Coloplast - Biogen - Fresenius Kabi - Mendes S.A. - Viatris - Bristol Myers Squibb - ProDigest