Ga verder naar de inhoud

De Crohn – en Colitis ulcerosa Vereniging vzw (CCV-vzw) is de Vlaamse patiëntenvereniging voor personen met een chronisch inflammatoir darmlijden (IBD). Vanuit de ervaring van onmacht, isolement en eenzaamheid ging een gezin op zoek naar anderen die met dezelfde problemen worstelden. Zoals het leven gedeeld wordt, moet ook de ziekte kunnen gedeeld worden en zo werd een vereniging in 1981 als antwoord hierop opgericht.

Jammer genoeg kan er tot op heden geen genezing voor IBD worden bekomen, maar dat de evolutie van de behandelingsmodaliteiten niet stil staat, valt niet te ontkennen.


Een chronische ziekte tast niet alleen het lichaam aan, maar heeft implicaties op alle levensdomeinen. Een totaalbenadering is dus van cruciaal belang om de kwaliteit van leven voor patiënten te verbeteren.

In die totaalbenadering wil de vereniging een belangrijke schakel zijn, op educatief niveau, op niveau van awareness en belangenbehartiging, en als supporter aan de zijlijn voor personen en hun omgeving die lijden aan een inflammatoire darmziekte.

CCV-vzw is een belangrijke bron van informatieverstrekking (via het driemaandelijks tijdschrift Crohniek, de website, infosessies…). Door de nauwe samenwerking met de medische koepels beschikken wij als vereniging over correcte en up-to-date medische informatie. Het merendeel hiervan kan je op ons platform terugvinden.

Daarnaast fungeert CCV-vzw als een belangrijk overlegorgaan in het zorglandschap. We streven naar erkenning op overheidsvlak wat betreft het ziektebeeld, verlenen steun aan wetenschappelijk onderzoek en fungeren in overleg – en adviesraden. Met een ledenbestand van méér dan 5000 leden heeft de vereniging een serieuze stem en inbreng bij het verdedigen van de patiënten belangen.

Door de realisatie van verschillende projecten in samenwerking met verschillende stakeholders uit het zorglandschap trachten we de kwaliteit van leven voor personen met IBD te verbeteren.

Met de steun van deze sponsors Alle sponsors bekijken