Ga verder naar de inhoud

Verschillende delen van het oog kunnen ontstoken raken, van de buitenste laag van het oogwit tot het binnenoog. Als je oogklachten krijgt, wend je je best tot een oogarts.

Buitenste laag van het oogwit (episcleritis)

• Symptomen: rood doorlopen oogwit, meestal plaatselijk, kan lichte pijn veroorzaken.

• Zicht niet aangetast, geen lichtschuwheid.

Weefsel onder het bindvlies (scleritis)

Symptomen: rood doorlopen oogwit, meestal plaatselijk, kan erg pijnlijk zijn.

• Zeldzame aandoening die het gezichtsvermogen kan aantasten.

Binnenoog (iritis of voorste uveïtis)

Symptomen: lichtschuwheid, plots opkomende felle oogpijn, vertroebeld zicht en roodheid.

• De meest frequente oogaandoening bij IBD.

Cataract (staar)

Symptomen: vertroebeling van de ooglens en daardoor verminderd gezichtsvermogen

Bron: Patiëntengids "Leven met een inflammatoire darmziekte"

Met de steun van deze sponsors Alle sponsors bekijken

Platinum

Gold

Silver

Coloplast - Fresenius Kabi - Mendes S.A. - Norgine - Tillotts Pharma - Viatris - Bristol Myers Squibb - ProDigest