Ga verder naar de inhoud

Vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger

Wat houden de begrippen vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger in?

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand die jij als patiënt zelf kiest en die jou bijstaat in het uitoefenen van jouw patiëntenrechten. Een vertrouwenspersoon kan jou dus als patiënt bijstaan, maar kan niet in jouw plaats beslissen.

Wie kan jouw vertrouwenspersoon zijn?


Als patiënt ben je vrij om te kiezen wie jij als vertrouwenspersoon aanduidt. Dit kan een familielid zijn, een goede vriend, een buur, een zorgverlener, enzovoort.

In welke situaties kan de vertrouwenspersoon jou bijstaan?

Een vertrouwenspersoon kan jou als patiënt bijstaan wanneer jij informatie krijgt van een zorgverlener. Zo kan jij als patiënt vragen aan je zorgverlener om samen met jouw vertrouwenspersoon informatie te ontvangen, bijvoorbeeld bij een consultatie. Of kan je vragen dat de zorgverlener enkel informatie aan jouw vertrouwenspersoon meedeelt.

Stel dat jij als patiënt zelf niet geïnformeerd wil of mag worden omdat dit jouw gezondheid ernstig zou kunnen bedreigen, dan moet de zorgverlener de vertrouwenspersoon informeren en treedt deze op in jouw plaats.

Wanneer jij als patiënt jouw patiëntendossier wenst te raadplegen dan heb jij het recht om dit samen met jouw vertrouwenspersoon te doen. Ook mag jouw vertrouwenspersoon, met toestemming van jou, alleen het patiëntendossier raadplegen. Wanneer jij als vertrouwenspersoon een zorgverlener hebt aangeduid, dan mag deze ook de persoonlijke notities die jouw zorgverlener over jou schrijft, raadplegen.

Vertegenwoordiger

Een vertegenwoordiger is iemand die jouw rechten uitoefent wanneer jij als patiënt minderjarig of wilsonbekwaam bent. De vertegenwoordiger zal dan jouw rechten als patiënt laten gelden in de praktijk wanneer jijzelf daar niet (meer) toe in staat bent.


Wie kan jouw vertegenwoordiger zijn?

De wet voorziet dat er voor een meerderjarige wilsonbekwame patiënt drie soorten van vertegenwoordigers bestaan. De door de patiënt benoemde vertegenwoordiger, de door de rechter aangeduide vertegenwoordiger of de door de wet aangewezen vertegenwoordiger. In het merendeel van de gevallen is de patiënt vrij om te kiezen wie zijn vertegenwoordiger is. Dit gaat meestal om familieleden, vrienden, buren of andere naasten. Wanneer de patiënt zelf geen vertegenwoordiger heeft aangeduid, voorziet de wet een cascadesysteem:

  • zelf aangeduide vertegenwoordiger;
  • bewindvoerder aangeduid door de vrederechter;
  • samenwonende echtgenoot of wettelijk/feitelijk samenwonende partner;
  • meerderjarig kind;
  • ouder;
  • meerderjarige broer/zus;
  • zorgverlener.

Voor een minderjarige patiënt zullen de ouders of voogd optreden als vertegenwoordiger

Bron: VPP nieuwsflits 11/22

Met de steun van deze sponsors Alle sponsors bekijken