Ga verder naar de inhoud

Wij hebben je steun nodig

Onze vereniging streeft ernaar om tegemoet te komen aan de sociaal-maatschappelijke behoeften van IBD patiënten en hun naaste omgeving, waaronder ouders, partners, gezinnen en vrienden.

We geloven sterk in een totaalbenadering om de kwaliteit van leven van IBD-patiënten te verbeteren. Een chronische ziekte heeft immers niet alleen fysieke gevolgen, maar ook implicaties op alle levensdomeinen. Daarom willen we een belangrijke schakel zijn in educatie, bewustwording, belangenbehartiging en ondersteuning voor personen met een inflammatoire darmziekte en hun omgeving.

Als vereniging fungeren we als een belangrijke bron van informatie, onder andere via ons driemaandelijks tijdschrift "Crohniek", onze website, informatieve bijeenkomsten....

Dankzij onze nauwe samenwerking met medische organisaties hebben we toegang tot correcte en up-to-date medische informatie, die beschikbaar is op ons platform.

Bovendien spelen we een belangrijke rol als overlegorgaan in het zorglandschap. We streven naar erkenning op overheidsniveau met betrekking tot de ziektebeelden, ondersteunen wetenschappelijk onderzoek en nemen deel aan overleg- en adviesraden.

O.a. door onze samenwerking met BIRD, BinaStoria, Vlaams Patiëntenplatform, Patient Expert Centrum, en de World Patient Alliance hebben wij een sterke stem en brengen we waardevolle inbreng bij het verdedigen van de belangen van IBD-patiënten.

Om de levenskwaliteit van personen met IBD verder te verbeteren, werken we aan verschillende projecten in samenwerking met diverse belanghebbenden in het zorglandschap. Om deze projecten professioneel te kunnen uitvoeren en de patiënten optimaal te vertegenwoordigen, hebben we dringend financiële steun nodig.

Daarom willen we u vragen om onze fondsenwerving te ondersteunen. Met uw bijdrage kunnen we:

  1. Voorzien in hoogwaardige educatieve materialen en evenementen, waarmee we mensen met IBD informeren over hun aandoening en hen helpen om beter om te gaan met de uitdagingen die ze dagelijks tegenkomen.
  2. De bewustwording over IBD vergroten in de bredere samenleving, zodat begrip en acceptatie toenemen en de sociale impact van de ziekte verminderd wordt.
  3. Investeren in belangenbehartiging om ervoor te zorgen dat de behoeften en rechten van IBD-patiënten worden erkend en beschermd op zowel regionaal als nationaal niveau.
  4. Ondersteuning bieden aan wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op het vinden van betere behandelingen en uiteindelijk een genezing voor IBD.

Uw financiële steun is van onschatbare waarde en maakt direct verschil in het leven van IBD-patiënten en hun omgeving. Elke bijdrage, groot of klein, draagt bij aan het realiseren van onze doelen en het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen die getroffen zijn door deze slopende ziekte.

Samen kunnen we een verschil maken en de levens van IBD-patiënten positief beïnvloeden. We kijken uit naar uw steun en danken u bij voorbaat voor uw vrijgevigheid.

Met de steun van deze sponsors Alle sponsors bekijken