Ga verder naar de inhoud

IBD-patiënten hebben grotere hoeveelheden microplastics in de ontlasting

21 mrt. 2024

In een kleinschalige studie hebben onderzoekers een verband gevonden tussen inflammatoire darmaandoeningen (IBD) en grotere hoeveelheden microplastics in de ontlasting.

Het onderzoek toont echter niet aan dat microplastics IBD veroorzaken. Om de bevindingen te bevestigen en vervolgens een verklaring voor de link te vinden, is verder onderzoek nodig.

Microplastic en IBD

In de nieuwe studie wilden de onderzoekers zien of er een verband was tussen microplastics en IBD. Mensen worden hun hele leven blootgesteld aan microplastics, hoewel de effecten op de gezondheid nog niet duidelijk zijn.

Dr. Maria Neira, directeur van Volksgezondheid, Milieu en Sociale Determinanten van Gezondheid bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zegt: “We moeten dringend meer weten over de gezondheidseffecten van microplastics omdat ze overal zijn – ook in onze drinkwater."

Op basis van de beperkte informatie die we hebben, lijken microplastics in drinkwater op de huidige niveaus geen gezondheidsrisico te vormen. Maar we moeten meer weten. We moeten ook de wereldwijde toename van plasticvervuiling een halt toeroepen.”

Dr. Yan Zhang is de overeenkomstige auteur van de huidige studie. Hij werkt in het State Key Laboratory of Pollution Control and Resource Reuse aan de School of Environment aan de Nanjing University in China, en hij ontdekte eerder dat in diermodellen microplastics zich ophopen in de lever, nieren en darmen.

Hij ontdekte ook dat deze ophoping sterk afhankelijk was van de deeltjesgrootte van de microplastics.

De onderzoeker legde uit dat “overtuigend bewijs aantoont dat microplastics zich voornamelijk ophopen in de darmen van verschillende soorten en darmontsteking en metabole verstoringen veroorzaken. Menselijke blootstelling aan microplastics is onvermijdelijk.”

“Om het gezondheidsrisico van microplastics te beoordelen, is het inschatten van de blootstellingsniveaus en de belasting van microplastics bij mensen van cruciaal belang. Tot op heden ontbreken echter nauwkeurige gegevens over de belasting van microplastics bij de mens. Bovendien is het daadwerkelijke gezondheidsrisico van blootstelling aan microplastics voor mensen altijd een gemeenschappelijke zorg geweest.”

Fecale monsters

Aangezien mensen vaak via de darmen worden blootgesteld aan microplastics, wilde het team begrijpen of er een verband was tussen microplastics en IBD.

Om dit te doen, keken ze naar de ontlastingsmonsters van de deelnemers aan de studie. De onderzoekers rekruteerden 52 mensen met IBD en 50 mensen zonder IBD die verder gezond waren.

De deelnemers vulden een vragenlijst in over het eten en drinken dat ze consumeerden, hun werk- en leefomstandigheden in het afgelopen jaar, de status van hun IBD en hun demografische kenmerken.

De wetenschappers analyseerden vervolgens de fecesmonsters om de hoeveelheid en het type microplastics te bepalen.

Microplastics gekoppeld aan IBD

Ze ontdekten dat de deelnemers met IBD significant meer microplastic in hun ontlasting hadden dan de gezonde groep.

Verdere analyse toonde aan dat de ernst van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn correleerde met de hoeveelheid microplastics.

Bovendien merkte het team op dat de mensen met meer microplastic in hun ontlastingsmonsters de neiging hadden om meer flessenwater te drinken, meer afhaalmaaltijden te eten of meer blootgesteld te worden aan stof waar ze woonden of werkten.
De onderzoeker waarschuwde echter tegen de conclusie dat microplastics IBD veroorzaken.


“Het is moeilijk te zeggen dat microplastics bijdragen aan het veroorzaken van IBD, omdat IBD een zeer complexe systemische ziekte is en de etiologie ervan niet duidelijk is. Wij geloven liever dat mensen met IBD meer kans hebben om microplastics vast te houden.”


Ook had de studie beperkingen - in de eerste plaats de kleine omvang. Wetenschappers moeten veel grotere studies uitvoeren voordat ze meer solide conclusies kunnen trekken.

En zoals de auteurs van het onderzoek opmerken: "De concentratie van microplastics in de ontlasting die in dit onderzoek is gedetecteerd, kan niet direct gelijk zijn aan de concentratie van microplastics in het maagdarmkanaal of het menselijk lichaam."

Met andere woorden, hoewel mensen met IBD mogelijk meer microplastic uitscheiden, betekent dit niet dat ze meer in hun lichaam hebben.

Bron: https://www.medicalnewstoday.c...

Met de steun van deze sponsors Alle sponsors bekijken