Ga verder naar de inhoud

Organisatiestructuur

Hoe is CCV-vzw ontstaan?

De oorsprong ervan ligt in het leven zelf. Vanuit de ervaring van onmacht, isolement en eenzaamheid ging een gezin op zoek naar anderen die met dezelfde problemen worstelden. Zoals het leven wordt gedeeld moet ook de ziekte gedeeld worden. Het antwoord daarop bleek de oprichting van een vereniging voor Crohnpatiënten, nadien uitgebreid tot patiënten met colitis ulcerosa en alle inflammatoire darmziekten.

Waarom is een patiëntenvereniging belangrijk?

Een ziekte die niet alleen het lichaam aantast, maar ook de sociale situatie en de sociale relaties, eist een totaalbenadering. De genezing van de zieke kadert in het geheel van medische, verpleegkundige, sociale, psychologische zorg, die in een gecoördineerd verband aan de zieke moet kunnen geboden worden. In die totaalbenadering wil de vereniging een belangrijke steun zijn voor mensen die lijden aan een inflammatoire darmziekte.


Hoe werken wij?

Het Nationaal Bestuur heeft een overkoepelende en begeleidende functie om:

  • de werking van de vereniging wettelijk te verzekeren.
  • zich in te schakelen in vormen van onderzoek ter verbetering van het lot van patiënten met een inflammatoire darmziekte op medisch, sociaal en psychologisch vlak.
  • de maatschappij, het professionele zorgensysteem en de beleidsinstanties te sensibiliseren voor de nood van chronisch zieken, meer specifiek personen met inflammatoir darmlijden.

De provinciale besturen bieden door een direct contact met hun leden morele steun en aanmoediging bij het verwerken van de ziekte. Door het organiseren van bijeenkomsten met deskundige sprekers brengen zij recente informatie dichter naar de leden toe. Daarnaast spelen zij ook een cruciale rol in het ondersteunen en organiseren van lotgenotencontact.

Up to date medische informatieverstrekking wordt voorzien door een samenwerking met BIRD. Meer informatie over deze koepelorganisaties kan je hier terugvinden.

De Jongerenwerking brengt informatie ‘op maat’ naar kinderen en jongeren toe. Gezien een nijpend tekort aan vrijwilligers staat deze werking voorlopig op non-actief.

De Fiets- en wandelclub (FWC) is ontstaan uit ons Ventoux-event. Onze deelnemers hadden de smaak te pakken en wilden graag sportief bezig blijven. Maandelijks worden er een fiets- en wandeltocht georganiseerd, alternerend in elke provincie. De komende tochten kan je hier raadplegen.

Met de steun van deze sponsors Alle sponsors bekijken